Reflektioner från dialog med föräldrar från förskolan Vättern.

Varvar ner efter ett möte med oroliga föräldrar. Bakgrunden är vårt uppdrag att se över upptagningsområdena till våra skolor ur ett socioekonomiskt perspektiv. Alla är överens om att det är rätt väg att gå och välkomnar ett sådant förslag. Men det uppstår motstridiga känslor när ens eget barn inte får plats på den populära skolan i och med att dagens förtursregler därmed ändras till förmån för en sammanhållen skola. Ett av de svåra beslut som vi står inför samtidigt som jag är övertygad att vi är på rätt spår. Starka känslor blir det men vi är på plats för den diskussionen iallafall.
Jag har nu gett förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad analys av konsekvenserna av nya antagningsregler till årskurs 4.


Nedan följer det informationsbrev vi skickar ut till berörda föräldrar:

 Förslag på nya grundskolans geografiska upptagningsområden

På bildningsnämndens möte i juni presenterades en lokalutredning för förskolan och grundskolan. I utredningen rekommenderas nämnden att se över de geografiska upptagningsområdena för grundskolan för att möta den demografiska tillväxten i bland annat centrala Motala.  
Nämnden beslutade att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på nya geografiska upptagningsområden. Förslaget ska utgå från lokalutredningens analys och arbeta för att minska de socioekonomiska skillnaderna mellan skolorna.

Under hösten har bildningsnämndens ordförande, förvaltningschef och verksamhetschef besökt skolråden på ett antal skolor som på ett eller annat sätt kommer att påverkas av förslaget. Skolrådet på Vätternskolan besöktes den 30/9. Efter mötet har ett konkret förslag tagits fram i dialog med bildningsnämndens arbetsutskott, de 25/11, se nedan.

Första versionen av förslaget påverkar:

• förturen från förskolan Vättern till förskoleklass på Vätternskolan .

• nya ansökningsförfarande för barn till årskurs 4.

 

Ett möte bokades med förskolerådet den 3/12 och ett nytt möte med skolrådet den 8/12.

Efter reaktionerna och dialogen vid mötet på förskolan Vättern den 3/12 har förslaget ändrats:

• Bildningsnämndens ordförande har gett förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad analys av konsekvenserna av nya antagningsregler till årskurs 4.

 

Förslag till nya upptagningsområden och antagningsregler kommer upp som information till bildningsnämnden den 9/12. Eventuellt beslut tas på nämnden 13/1.

Synpunkter på förslaget lämnas till bildningsnämnden via mejl: bildningsnamnden@motala.se

 

 

Översyn av grundskolans geografiska upptagningsområden 

Sammanfattning

Lokalrevisionen för förskola och grundskola bygger på en genomgripande genomgång och analys av demografiska behov samt teknisk och pedagogisk status. I den sammanfattande rapporten finns förslag till investeringar och organisatoriska förändringar för att hantera den framtida lokalförsörjningen. I rapporten redovisas beräknad efterfrågan för respektive upptagningsområde och grundskola för perioden 2013‐2023 samt prognos över lokalkapaciteten för respektive skola.

Utifrån rapportens förslag samt socioekonomiska hänsyn fick förvaltningen i juni 2015 i uppdrag att justera de geografiska upptagningsområdena för kommunens grundskolor. Under hösten har ordförande, förvaltningschef och verksamhetschef grundskola/särskola besökt skolråd på de grundskolor som berörs av förslaget och haft en dialog om uppdraget.

Förslag till beslut

Bildningsnämnden beslutar om följande förändringar;

1. Antagningen till den kommunala grundskolan från och med läsåret 2016/2017; i första hand barn som bor i upptagningsområdet, i andra hand syskonförtur och i tredje hand avståndet från hemmet till skolan. Detta tillämpas för barn som ska börja i förskoleklass höstterminen 2016.

2. Elever från Österstad skola börjar årskurs fem på Fornåsa skola från och med läsåret 2016/2017.

3. Vättern, Smedsby, Norra och Bråstorp skolor får nya upptagningsområden från och med läsåret 2016/2017. Gränserna för de nya upptagningsområdena presenteras och beslutas på januarinämnden.

4. Karlslund skola bildar en F3-organisation från och med läsår 2016/2017. Elever i årskurs 4-5 inom skolans befintliga upptagningsområde hänvisas till Skolgårda skola.

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s