Vi rör inga klasser!

De senaste veckorna har vi besökt flera skolor för att diskutera de planerade förändringarna med upptagningsområdena för kommunens grundskolor. Även om den absoluta majoriteten av föräldrarna har tyckt att grundtanken med förslaget har varit väldigt bra har många reagerat starkt mot de delarna av förslaget som påverkar de barn som redan går i skolan. Framför allt har förslaget om att man ska söka in till skolan på nytt mellan tredje och fjärde klass skapat starka reaktioner och stor oro hos många föräldrar. Vi har lyssnat på den kritik som har kommit till oss på mötena, via mail och via samtal.
Inför bildningsnämndens sammanträde diskuterade vi därför i den politiska majoritetsgruppen hur vi skulle gå vidare med förslaget. Vi har lyssnat på den kritik och de synpunkter som har kommit och har därför bestämt att vi inte kommer att ge förvaltningen i uppdrag att utreda den delen av förslaget som innebar att elever skulle behöva söka sin skola igen mellan trean och fyran. Den elev som har blivit antagen till en klass ska också få gå kvar i den.
Flera har också undrat angående syskonförturen till skolan. Där gör vi bedömningen att det föreslagna systemet inte kommer att ha några konsekvenser för syskonförturen. Efter det geografiska upptagningsområdet kommer syskonförturen att komma i andra hand, och eftersom de geografiska upptagningsområdena inte kommer att fylla samtliga platser är förvaltningens bedömning att det även i framtiden kommer att finnas goda förutsättningar för syskonförtur. Temporärt kan det bli större klasser i någon årskurs/skola.

Nedan följer ett brev som idag går ut till alla föräldrar.
Vi rör inte några skolklasser”

 Efter dialog med föräldragrupper har bildningsnämnden beslutat att dra tillbaka delar av förslaget kring nya upptagningsområden inom förskola och skola.
– Vi rör inte några skolklasser. Dessutom bedömer vi att syskonförturen till förskoleklass kommer att rymmas inom befintlig organisation, säger bildningsnämndens ordförande (S) Nicklas Rudberg.

Vid bildningsnämndens sammanträde i juni beslutades att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på nya geografiska upptagningsområden. Ett förslag arbetades fram och presenterades på berörda förskoleråd och skolråd.

 Efter att ha lyssnat på de synpunkter som kommit från föräldrarna ändras nu förslaget. Samma princip ska gälla på samtliga kommunala skolor inom Motala kommun.

 – Vi rör inte de befintliga klasserna. Är en elev antagen på enheten får barnet följa sin klass, säger Nicklas Rudberg

 Det innebär att ingen elev ska behöva söka om sin plats i klassen, betonar Nicklas Rudberg och tillägger:

– Med den kö vi har till förskoleklasserna idag gör vi bedömningen att syskonförturen kommer att rymmas i organisationen.

 Arbetet mot målet att minska de socioekonomiska skillnaderna mellan skolorna fortgår. För att både redan antagna elever och elever som berörs av närhetsprincipen ska rymmas i skolorna kan att klassernas storlek komma att påverkas.

 – Klasser kan bli större tills den nya organisationen har satt sig, säger Nicklas Rudberg.

 Parallellt med de här frågorna arbetar bildningsförvaltningen intensivt med att skolplacera nyanlända barn och ungdomar:

 – Under vårterminen startas det förberedelseklasser på de skolenheter där det är möjligt, säger tf bildningschef, Johnny Thorén.

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s