Kulturskolans studiedag

Här är mitt öppningsanförande på studiedagen.

  
Kulturvänner!

Vi politiker ska inte säga vad som är bra och dålig kultur, vi ska ge utrymme för kulturen att leva sitt eget liv. Ett av samhällets viktigaste uppgifter är att ge varje barn som föds goda förutsättningar för att få en bra uppväxt och att få utveckla de förmågor som krävs för att leva ett gott liv. Barn är samhällsmedborgare med tankar om sin historia, nuet och med drömmar om framtiden. De har rätt att ställa krav och bli bemötta med respekt. Ingen vinner på att några lämnas efter. 

Vi har i den politiska ledningen varit tydliga att ett av de mest prioriterade områdena för oss är barn och ungas uppväxtvillkor. Kulturen bidrar till människors utveckling. Men den bidrar också till samhällets utveckling. I ett samhälle som slits isär erbjuder och främjar kulturen arenor där vi möts på gemensam grund. I synen på rätten till ett rikt kulturliv, i försvaret av konstens uppgift att odla våra drömmar, att ges möjlighet att kunna se livet med någon annans ögon – där framträder skillnaden i människosyn som tydligast.
Kulturen tar oss i handen och leder oss inåt så att vi bättre förstår vilka vi är. Men handen leder oss också utåt så att vi känner igen oss i andra. Vi behöver de demokratiska rum som kulturen utgör; Teatrar, bibliotek, samlingslokaler, och välfärdsstatens institutioner är exempel på mötesplatser där vi medborgare träffar varandra och möts som jämlikar. Vi vill att Motala och Östergötland ska vara mångkulturellt och erbjuda alternativ för alla som finns här. 
Vi vill också se en kommun med delaktighet och inflytande för medborgare, och där har föreningslivet en jätteviktig roll. Där aktiveras människor i alla olika åldrar och kan engagera sig i det de själva brinner för. Man måste få leva och lära från vaggan till graven. 
Vår uppgift är att vara motor för att skapa goda förutsättningar för verksamheten som bedrivs i kommunen. Alla människor, både barn och vuxna, skall ha möjlighet att ta del av kultur och eget skapande. Barn och ungas möjlighet att ta del av och själva lära sig att spela musik, teater, film och annat är en grundbult i vår kulturpolitik. Barnkulturens del i den offenligt stödda kulturen måste uppmärksammas. I Motala vill vi behålla positionen som en av sveriges bästa skolkulturkommuner men vi vill ytterligare förstärka skolans roll att stödja och utveckla barns och ungas eget skapande. Kulturen måste bli en naturlig del av den ordinarie skolans arbete. Kulturskolans musikundervisning betyder mycket för många barns och ungdomars möjligheter att utvecklas inom musiken men också för musiklivet i kommunen som helhet.

Ett nyskapande, en drivkraft framåt och en vilja att ständigt utveckla och förbättra är helt nödvändigt för att kommunen ska växa och bli bättre. Kulturen möjliggör rekreation, återhämtning och förströelse som balanserar våra annars ganska hektiska och stressade liv. I längden gör kulturen oss mer hållbara, och även samhället. 

Kulturen har ett egenvärde alldeles oavsett hur mycket den genererar ekonomiskt. Det värdet hoppas jag vi alla får uppleva och utveckla här idag. Just därför är jag extra stolt att få hälsa er välkomna till Motala. Ni som sitter här bidrar till att vi Östgötar står upp för en kulturpolitik som utrustar människor med vingar, som uppmuntrar till eget skapande genom hela livet, som öppnar upp kulturens arenor, som respekterar den kunskap, det engagemang, det djup och den bredd som våra kulturarbetare står för.

Välkomna

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s