Nya upptagningsområden antagna

Det här publicerat på Motala kommuns hemsida och kommunens Facebooksida:

En enig bildningsnämnd har beslutat om nya geografiska upptagningsområden för de kommunala grundskolorna.
– Elevantalet ökar markant i centrala Motala de närmsta åren och det behovet måste vi möta. Dessutom vill vi se en jämnare fördelning mellan olika socioekonomiska grupper, kommenterar tf förvaltningschef Johnny Thorén de nya gränsdragningarna.

Utgångspunkterna för arbetet med att ta fram nya upptagningsområden för de kommunala grundskolorna har varit:

  • Samtliga skolor i Motala kommun erbjuder en bra skolgång för eleverna.
  • Indelningen görs utifrån befolkningsprognos och skolornas kapacitet.
  • En jämnare fördelning utifrån elevernas socioekonomiska situation ska göras.
  • Det fria skolvalet finns.

Bakgrund och fakta

Bildningsförvaltningen ser kontinuerligt över de geografiska upptagningsområdena för att kunna anpassa skolans verksamhet efter behoven. Översyn och eventuella justeringar görs i god tid för att inte stora problem ska uppstå över tid.

Granskningen som nu har gjorts bygger på den omfattande lokalrevision, 2 500 sidor, som presenterades och fastslogs i våras. Revisionen visar att barngrupperna i centrala Motala kommer att öka rejält de närmsta åren.

För att kvalitetssäkra lokalrevisionens analys har förvaltningen även tagit fram en befolkningsprognos med hjälp av Statistiska centralbyrån, SCB. Den prognosen bekräftar att antalet barn i centrala Motala kommer att öka med 11-12 procent inom de närmsta åtta åren.

Utifrån den prognosen har förvaltningen bedömt att det är angeläget att redan nu ändra upptagningsområdena för antagning till skolan. De nya gränsdragningarna är tänkta att hålla över tid. Det ger en stabilitet och gör att upptagningsområdena inte behöver göras om de närmsta åren.

– Vi har ett antal skolor där det kommer att bli alldeles för trångt om vi inte agerar nu, säger Johnny Thorén.

Skolornas rektorer har tillsammans med en GIS-utvecklare – GIS står för geografiskt informationssystem – fördelat eleverna utifrån befolkningsprognosen och skolornas kapacitet.

Socioekonomisk hänsyn

Bildningsnämnden har också gett förvaltningen i uppdrag att ta socioekonomiska hänsyn vid fördelningen av elever. Det får till följd att det tätbefolkade bostadsområdet Ekön fördelas mellan tre skolor, Bråstorp, Vättern och Norra. Samtidigt hör området norr om Facklan till Smedsby.

– Vi tror på blandade skolor och forskning visar att det är bra för alla elever, säger bildningsnämndens ordförande (S) Nicklas Rudberg.

Fria skolvalet

I och med nämndens beslut sker antagningen till den kommunala grundskolan från och med läsåret 2016-2017 enligt följande turordningsprincip:

  1. Barn som bor i upptagningsområdet.
  2. Syskonförtur.
  3. Avståndet från hemmet till skolan.

Genom att skolorna inte fylls helt, en viss luftighet finns, möjliggörs syskonförturen och det fria skolvalet. Invånare som tycker sig ha blivit placerade i ”fel” upptagningsområde kan utnyttja det fria skolvalet, som ger dig rätt att fritt ansöka till samtliga kommunens skolor. Plats bereds enligt principen ovan.

De yngsta eleverna som bor allra längst bort från skolan i upptagningsområdet, mer än två kilometer, erbjuds taxi till och från skolan. De äldre skolbarnen kan ta sig till exempelvis Smedsby skola på trygga cykelvägar, betonar tf förvaltningschefen.

Under bildningsnämndens sammanträde efterfrågade den politiska oppositionen en konsekvensanalys av de nya gränsdragningarna.

– Jag ser ingen fara med det här. Men väntar vi några år kommer vi att få stora problem med överfulla skolor, säger Johnny Thorén.

Onsdagens nämndbeslut innebär även att elever från Österstad skola börjar årskurs fem på Fornåsa skola från och med läsåret 2016/2017. Orsaken till den ändringen är att Dansäterskolan i Borensberg inte har kapacitet att ta emot dessa elever.

Till höger hittar du en länk till Mötesportalen. Under ”Bildningsnämnden” finns handlingar och kartor som beskriver de nya upptagningsområdena.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s